Ανανέωση Σκοπευτικών Ταυτοτήτων.

Θέμα: Ανανέωση Σκοπευτικών Ταυτοτήτων για το έτος 2017.

Ενημερώνουμε τους φίλους σκοπευτές του Ομίλου μας πως έχει αρχίσει η διαδικασία για την  ανανέωση των Σκοπευτικών Ταυτοτήτων  για το έτος 2017. Παρακαλούμε για την έγκαιρη τακτοποίηση του Δελτίου υγείας θεωρημένο από ιατρό παθολόγο και την καταβολή της  ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την γενική εγκύκλιο της ΣΚΟΕ. Από 01.01.2017 σκοπευτές-τριες που δεν έχουν ανανεώσει το ΔΕ.ΣΚ. τους δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν συμμετοχή τους.