Έναρξη λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων του Ομίλου μας στο πεδίο βολής Νο 2

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας των Νέων εγκαταστάσεων του Ομίλου μας στο πεδίο βολής Νο2

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 27/09/2014 οι αγώνες και οι προπονήσεις μας θα διεξάγωνται στις Νέες εγκαταστάσεις του ομίλου μας στο πεδίο βολής Νο2.