Σχετικά με τον όμιλό μας - Σκοποβολή , Μαθήματα για όλους.

Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα, που προέρχεται από τα προϊστορικά χρόνια. Η ανάγκη του ανθρώπου προς επιβίωση ήταν και ο λόγος που αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε η σκοποβολή , ιδιαίτερα στα προϊστορικά χρόνια, για το κυνήγι των θηραμάτων του. Έτσι λοιπόν για να έχει καλύτερα αποτελέσματα το κυνήγι του , έπρεπε με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύεται στη σκοποβολή και να συνηθίζει το όπλο του.

Στην σύγχρονη μορφή του αθλήματος της σκοποβολη , αποκλειστικό ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξή του έπαιξε το γεγονός ότι η σκοποβολή εντάχθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες το 1896.

Η αγάπη μας για την Σκοποβολή , μας έκανε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός σκοπευτικού ομίλου που ο στόχος του θα ήταν η διάδοση και η εξάπλωση του υπέροχου αυτού Ολυμπιακού αθλήματος της Σκοποβολής.

Με την πολύτιμη βοήθεια της ΣΚΟΕ (Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος) της ΓΓΑ (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) και πολύ κόπο και μεράκι δημιουργήθηκε ο Σκοπευτικός Όμιλος "ΑΤΛΑΣ".